ps arti basketbol mouse futbol gulenyuz mercek kahve kalem egitim oyun egitim1 foto kalp eglence dunya bilim iletisim yaprak menu1 istatistik ucak ayar yorum1 windows monitor canta whatsapp duyuru apple yemek power wifi kullanici ceptelefonu klasor soru yildiz takvim at ates yorum rastgele tamir xbox sinema moda nota bilgi alinti saglik saat video menu2 gozluk ok ev kadin astroloji bitcoin araba
Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Sahabelerin Hayatı

20.01.2021
37
Sahabelerin Hayatı
REKLAM ALANI

Sahabe hayatları hakkında ne kadar bilgiye sahibiz? Sahabe kime denir? Peygamber Efendimizin (s.a.v) "gökteki yıldızlar gibidir" dediği sahabelerin hayatı ve kısaca bilmemiz gereken her şey… Not: Kaynaklardan elde ettiğimiz ve sitemizde bulunan tüm sahabi efendilerimizin hayatlarını sizler için derledik bunun yanında kaynaklarda yeni isimler elde ettikçe liste güncellenecektir.

“Ashâbım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tâbi olsanız hidayete erersiniz.” (Beyhakî, el-Medhal, s.164, Kenzu’l-ummal, h. no: 1002)

Sahabe, sahabî kelimesinin çoğuludur ve dostlar, arkadaşlar, beraber bulunanlar manalarına gelir. Aynı manada kullanılan ashab kelimesi ise, “sâhib” (dost, arkadaş) kelimesinin çoğuludur. Sahabe, terim olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i, peygamberliği sırasında gören, Onunla konuşup görüşen, O’na iman eden ve müslüman olarak ölen kimselere verilen isimdir.

Sahâbe-i kirâm efendilerimizden bahsederken onların ismi anıldığında; Erkek Sahabiler için radıyallâhu anh- , hanım sahabiler için-radıyallâhu anhâ-, Birden çok sahabiden bahsederken-radıyallâhu anhüma- yani (Allahü teâlâ ondan râzı olsun) denir.

SAHABELERİN HAYATI – (Erkek ve Hanım Tüm Sahabiler)

Not: Tüm sahabelerin isimlerinin üzerine tıklayarak hayatlarını detaylı olarak okuyabilirsiniz.

Peygamberimize olan itaat ve muhabbetleri, örnek hayatları ile sizler için derlediğimiz sahabelerin hayatı…

Aşere-i Mübeşşere, Peygamber Efendimiz -sallâllahu aleyhi ve sellem- tarafından cennete girecekleri daha hayatta iken kendilerine müjdelenen on sahâbîden ibârettir.

 • HAZRETİ EBÛ BEKİR,
 • HAZRETİ ÖMER,
 • HAZRETİ OSMAN,
 • HAZRETİ ALİ,
 • HAZRETİ TALHA B. UBEYDULLAH,
 • HAZRETİ ZÜBEYR B. AVVÂM,
 • HAZRETİ ABDURRAHMAN B. AVF,
 • HAZRETİ SA‘D B. EBÛ VAKKĀS,
 • HAZRETİ EBÛ UBEYDE B. CERRÂH 
 • HAZRETİ SAÎD B. ZEYD -radıyallahu anhüm-‘dür.

Bu on sahabiden ilk dördü Hulefâ-yi Râşidîn (Raşit Halifeler) olarak bilinen sahabi efendilerimizdir. İslâm tarihinde Resûl-i Ekrem’in vefatından sonra Hz. Ebûbekir’e biat edilmesiyle başlayan, daha sonra Hz. Ömer ve Osman’ın hilâfetleriyle sürüp Hz. Ali ile sona eren döneme Hulefâ-yi Râşidîn devri denilir.

Yukardaki sahabi efendilerimiz ile birlikte aşağıda verilen sahabiler ilk iman eden Müslüman olan sahabilerdir.

 • HAZRET-İ HATİCE (R.A.)
 • ZEYD BİN HARİSE (R.A.)
 • HAZRETİ HAMZA (R.A.)
 • MUAZ BİN HARİS (R.A.)
 • CAFER-İ TAYYAR (R.A.)
 • MUSAB BİN UMEYR (R.A.)
 • ABDULLAH İBNİ MESUT (R.A.)
 • MİKDAD BİN ESVED (R.A.)
 • EBU ZER GIFARİ (R.A.)
 • ESMA BİNTİ EBUBEKİR (R.A.)
 • OSMAN BİN MAZUN (R.A.)
 • BİLAL-İ HABEŞİ (R.A.)
 • HABBAB BİN ERET (R.A.)
 • HATIB BİN EBİ BELTEA (R.A.)
 • HALİD BİN SAİD (R.A.)
 • ABDULLAH BİN CAHŞ (R.A.)
 • ESMA BİNTİ UMEYS (R.A.)
 • ERKAM BİN EBİL-ERKAM (R.A.)
 • AMMAR BİN YASİR (R.A.)
 • ÜMMÜ SELEME (R.A.)
 • EBU SELEME (R.A.)
 • SÜMEYYE BİNTİ HABBAT (R.A.)
 • SÜHEYB-İ RUMÎ (R.A.)
 • AMR BİN ABESE (R.A.)
 • ÜMMÜ HABİBE (R.A.)
 • AMİR BİN FUHEYRE (R.A.)
 • YASİR BİN AMİR (R.A.)
 • FATIMA BİNTİ HATTAB (R.A.)
 • EBU FÜKEYHE (R.A.)
 • EBU HUZEYFE BİN UTBE BİN REBİA (R.A.)

Birbirinden kıymetli hakkında bilgi sahibi olmamız gereken diğer sahabi efendilerimizin hayatlarını sizler için Erkek ve Hanım sahabeler olmak üzere 2 kategoride hazırladık.

ERKEK SAHABELERİN HAYATLARI

Not: Tüm sahabelerin isimlerinin üzerine tıklayarak hayatlarını detaylı olarak okuyabilirsiniz.

 • HÜSEYİN (R.A.) KİMDİR?
 • HASAN (R.A.) KİMDİR?
 • MUAZ İBNİ ENES (R.A.) KİMDİR?
 • ABDULLAH İBNİ MES’UD KİMDİR?
 • KÂB İBNİ MÂLİK (R.A.) KİMDİR?
 • EBU HUREYRE’NİN (R.A.) HAYATI
 • ABDULLAH İBNİ ÖMER (R.A.) KİMDİR
 • CABİR İBNİ ABDULLAH’IN (R.A.) HAYATI
 • ENES BİN MALİK’İN (R.A.) HAYATI
 • MUAZ BİN CEBEL (R.A.) KİMDİR?
 • SELMAN-I FARİSİ’NİN (R.A.) HAYATI
 • İMRAN İBNİ HUSAYN (R.A.) KİMDİR?
 • ABDULLAH İBNİ ABBAS (R.A.) KİMDİR?
 • MAN BİN YEZİD’İN (R.A.) HAYATI
 • EBU MUSA EL-EŞARİ’NİN (R.A.) HAYATI
 • EBU BEKRE ES-SEKAFÎ’NİN (R.A.) HAYATI
 • AMR BİN CEMUH (R.A.) KİMDİR?
 • MAN İBNİ ADİ EL-ACLAN (R.A.) KİMDİR?
 • SELEME İBNİ AMR İBNİ EKVA (R.A.) KİMDİR?
 • NU’MÂN İBNİ BEŞİR (R.A.) KİMDİR?
 • İRBAZ İBNİ SARİYE (R.A.) KİMDİR?
 • SAFVAN İBNİ ASSAL (R.A.) KİMDİR?
 • ABDULLAH İBNİ AMR İBNİ’L-ÂS (R.A.) KİMDİR?
 • HARİS İBNİ ASIM EL-EŞ’ARİ (R.A.) KİMDİR?
 • EBU DAHDÂH (R.A.) KİMDİR?
 • MUHAMMED İBNİ MESLEME (RA) KİMDİR?
 • EBÛ BERZE (RA) KİMDİR?
 • OSMAN İBNİ OSMAN (RA) KİMDİR?
 • EBU’L-ÂS İBNİ REBÎ (RA) KİMDİR?
 • ABDULLAH İBNİ EBÛ BEKİR (RA) KİMDİR?
 • SÜLEYMAN İBNİ SURAD (R.A.) KİMDİR?
 • ABDURRAHMAN İBNİ EBÛ BEKİR (RA) KİMDİR?
 • REBÎA İBNİ KA’B’IN (RA) HAYATI
 • UTBE İBNİ GAZVAN (RA) KİMDİR?
 • ABDULLAH ZÜ’L-BİCÂDEYN KİMDİR?
 • KATÂDE İBNİ NUMAN (RA) KİMDİR?
 • VELİD İBNİ VELİD (RA) KİMDİR?
 • ENES İBNİ MÂLİK (R.A.) KİMDİR?
 • CÂBİR İBNİ ABDULLAH (R.A.) KİMDİR?
 • HACCAC BİN İLÂT (R.A.) KİMDİR?
 • İMRAN BİN HÜSEYİN (R.A.) KİMDİR?
 • HASAN İBNİ SÂBİT (R.A.) KİMDİR?
 • KÂ’B İBNİ ZÜBEYR (R.A.) KİMDİR?
 • ABDULLAH BİN SÜHEYL (R.A.) KİMDİR?
 • EBÛ BEKRE ES-SEKAFÎ (R.A.) KİMDİR?
 • EBÛ MÛSÂ EL-EŞ`ARÎ (R.A.) KİMDİR?
 • EBU HÜREYRE (R.A.) KİMDİR?
 • ABDULLAH BİN ZEYD (R.A.) KİMDİR?
 • UMEYR İBNİ SA’D (R.A.) KİMDİR?
 • UMÂRE BİN HAZM (R.A.) KİMDİR?
 • SEHL BİN HUNEYF (R.A.) KİMDİR?
 • AVF BİN MÂLİK (R.A.) KİMDİR?
 • SEHL BİN SA’D (R.A.) KİMDİR?
 • ABBAS BİN UBÂDE (R.A.) KİMDİR?
 • ABDULLAH BİN HUZAFE (R.A.) KİMDİR?
 • BEŞİR BİN SA’D (R.A.) KİMDİR?
 • SUHEYB-İ RÛMİ (R.A.) KİMDİR?
 • EBÛ MÂLİK HÂRİS İBNİ ÂSIM EL-EŞ’ARÎ’NİN HAYATI
 • EBÛ LÜBÂBE (R.A.) KİMDİR?
 • EBU SAİD EL-HUDRİ’NİN (R.A.) HAYATI
 • MUGÎRE BİN ŞU’BE (R.A.) KİMDİR?
 • ZİRR İBNİ HUBEYŞ (R.A.) KİMDİR?
 • EBU MUSA EL-EŞARİ (R.A.) KİMDİR?
 • AMR BİN AS (R.A.) KİMDİR?
 • UMEYR BİN VEHB (R.A.) KİMDİR?
 • ŞEDDAD BİN EVS (R.A.) KİMDİR?
 • HANZALA BİN EBİ AMİR (R.A.) KİMDİR?
 • ÜSÂME İBNİ ZEYD KİMDİR?
 • EBU KATADE (R.A.) KİMDİR?
 • NUAYM BİN MESUT (R.A.) KİMDİR?
 • UKBE BİN AMR (R.A.) KİMDİR?
 • EBU HAYSEME EL-ENSARİ (R.A.) KİMDİR?
 • CERİR BİN ABDULLAH (R.A.) KİMDİR?
 • SABİT BİN KAYS (R.A.) KİMDİR?
 • EBU SÜFYAN BİN HARİS (R.A.) KİMDİR?
 • CABİR BİN ABDULLAH (R.A.) KİMDİR?
 • DIHYE BİN HALİFE (R.A.) KİMDİR?
 • DIRAR BİN EZHER (R.A.) KİMDİR?
 • EBU TALHA (R.A.) KİMDİR?
 • BÜREYDE BİN HUSAYB (R.A.) KİMDİR?
 • BERA BİN AZİB (R.A.) KİMDİR?
 • SELEME BİN EKVA (R.A.) KİMDİR?
 • SÜMAME BİN ÜSAL (R.A.) KİMDİR?
 • SELMAN-I FARİSİ (R.A.) KİMDİR?
 • SEVBAN (R.A.) KİMDİR?
 • ASIM BİN SABİT (R.A.) KİMDİR?
 • ADİYY BİN HATEM (R.A.) KİMDİR?
 • EBU SÜFYAN (R.A.) KİMDİR?
 • ES’AD BİN ZÜRARE (R.A.) KİMDİR?
 • HUBEYB BİN ADİY (R.A.) KİMDİR?
 • SA’D BİN UBADE (R.A.) KİMDİR?
 • ÜBEY BİN KA’B (R.A.) KİMDİR?
 • AYYAŞ BİN EBİ REBİA (R.A.) KİMDİR?
 • ABDULLAH BİN AMR BİN AS (R.A.) KİMDİR?
 • NUMAN BİN MUKARRİN (R.A.) KİMDİR?
 • SÜLEYMAN İBNİ SURAD (R.A.) KİMDİR?
 • ABDULLAH BİN ÜMMİ MEKTUM (R.A.) KİMDİR?
 • ABBAS (R.A.) KİMDİR?
 • HAKİM BİN HAZM (R.A.) KİMDİR?
 • ZEYD BİN SABİT (R.A.) KİMDİR?
 • SALİM MEVLA EBU HUZEYFE (R.A.) KİMDİR?
 • ABDULLAH İBNİ EBÛ EVFÂ KİMDİR?
 • İKRİME BİN EBİ CEHİL (R.A.) KİMDİR?
 • ÜSEYD İBNİ HUDAYR KİMDİR?
 • SEHL İBNİ HUNEYF (R.A.) KİMDİR?
 • UBEDE BİN SAMİT (R.A.) KİMDİR?
 • HABİB BİN ZEYD (R.A.) KİMDİR?
 • EBÛ SÜFYÂN SAHR İBNİ HARB (R.A.) KİMDİR?
 • SAİD BİN AMİR (R.A.) KİMDİR?
 • HASAN İBNİ ALİ İBNİ EBÛ TÂLİB (R.A.) KİMDİR?
 • SÜRAKA BİN MALİK (R.A.) KİMDİR?
 • BERA BİN MALİK (R.A.) KİMDİR?
 • ABDULLAH BİN CAFER (R.A.) KİMDİR?
 • HUZEYFE BİN YEMAN (R.A.) KİMDİR?
 • TUFEYL BİN AMR (R.A.) KİMDİR?
 • EBÛ ZER CÜNDEB İBNİ CÜNÂDE (R.A.) KİMDİR?
 • SÜHEYL BİN AMR (R.A.) KİMDİR?
 • ÜSEYD BİN HUDAYR (R.A.) KİMDİR?
 • HAKÎM İBNİ HİZÂM (R.A.) KİMDİR?
 • ABBAD BİN BİŞR (R.A.) KİMDİR?
 • EBU’D DERDA (R.A.) KİMDİR?
 • ABDULLAH BİN REVAHA (R.A.) KİMDİR?
 • SAİD BİN AS (R.A.) KİMDİR?
 • ABDULLAH BİN SELAM (R.A.) KİMDİR?
 • EBÛ ÜMÂME SUDAYY İBNİ ACLÂN (R.A.) KİMDİR?
 • ÜSAME BİN ZEYD (R.A.) KİMDİR?
 • LAKİT İBNİ SABİRE (R.A.) KİMDİR?
 • ABDULLAH BİN ZÜBEYR (R.A.) KİMDİR?
 • ÜBEY İBNİ KÂ’B (R.A.) KİMDİR?
 • EBU SAİD EL HUDRİ (R.A.) KİMDİR?
 • SA’D BİN MUAZ (R.A.) KİMDİR?
 • SA’D BİN REBİ (R.A.) KİMDİR?
 • MA’KIL İBNİ SİNAN EL-EŞCAÎ (RA) KİMDİR?
 • FADL İBNİ ABBAS (R.A.) KİMDİR?
 • EBÛ BASÎR ES-SEKAFÎ KİMDİR?
 • MA’KIL BİN YESAR KİMDİR?
 • ZEYD İBNİ ERKAM (RA) KİMDİR?
 • ZEKVAN İBNİ ABDİKAYS (RA) KİMDİR?
 • ZEML İBNİ AMR (RA) KİMDİR?
 • URVE İBNİ MES’UD (RA) KİMDİR?
 • SELEME İBNİ HİŞAM KİMDİR?
 • HUZEYFE İBNİ ESÎD (RA) KİMDİR?
 • MİSTAH İBNİ ÜSÂME (RA) KİMDİR?
 • MİSVER İBNİ MAHREME (RA) KİMDİR?
 • ZEYD BİN HATTAB (RA) KİMDİR?
 • SÂLİM İBNİ UMEYR (RA) KİMDİR?
 • MUAYKIB İBNİ EBİ FÂTIMA (RA) KİMDİR?
 • UVEYM İBNİ SÂİDE (RA) KİMDİR?
 • HİŞAM İBNİ HAKİM (RA) KİMDİR?
 • HİŞAM İBNİ ÂS BİN VÂİL (RA) KİMDİR?
 • VÂBİSA İBNİ MA’BED (RA) KİMDİR?
 • HÂRİSE İBNİ NÛMAN (RA) KİMDİR?
 • UKKÂŞE İBNİ MIHSAN (RA) KİMDİR?
 • İRBÂZ İBNİ SÂRİYE (RA) KİMDİR?
 • EBÛ REYHÂNE (RA) KİMDİR?
 • EBÛ BERZE EL-ESLEMÎ (RA) KİMDİR?
 • EBU SELEME (RA) KİMDİR?
 • ABDULLAH İBNİ AMR İBNİ HARAM (RA) KİMDİR?
 • ABDURRAHMAN İBNİ CEBR (RA) KİMDİR?
 • FURAT İBNİ HAYYAN (RA) KİMDİR?
 • VEHB BİN MÜNEBBİH (KS) KİMDİR?
 • ABDULLAH İBNİ CÜBEYR (RA) KİMDİR?
 • VÂSİLE İBNİ ESKA (RA) KİMDİR?
 • EBÛ SA’LEBE EL HUŞENİ (RA) KİMDİR?
 • ABDULLAH İBNİ HÂRİS İBNİ CEZ (RA) KİMDİR?
 • BEŞİR İBNİ HASÂSİYE (RA) KİMDİR?
 • ABDULLAH İBNİ ÜNEYS (RA) KİMDİR?
 • ABDULLAH ZÜ’L-BİCÂDEYN (RA) KİMDİR?
 • EBÛ REZÎN (RA) KİMDİR?
 • AKÎL İBNİ EBÎ TÂLİB (RA) KİMDİR?

HANIM SAHABİLERİN HAYATI

Not: Tüm sahabelerin isimlerinin üzerine tıklayarak hayatlarını detaylı olarak okuyabilirsiniz.

 • HZ. AİŞE (R.A) KİMDİR?
 • SEVDE BİNTİ ZEM’A (R.A.) KİMDİR?
 • HAFSA BİNTİ ÖMER (R.A.) KİMDİR?
 • ZEYNEP BİNTİ HUZEYME (R.A.) KİMDİR?
 • SAFİYE BİNTİ HUYEY (R.A.) KİMDİR?
 • FATIMA (R.A.) KİMDİR?
 • ÜMMÜ GÜLSÜM BİNTİ MUHAMMED (R.A.) KİMDİR?
 • ZEYNEP BİNTİ MUHAMMED (R.A.) KİMDİR?
 • RUKİYYE BİNTİ MUHAMMED (R.A.) KİMDİR?
 • BERİRE (R.A.) KİMDİR?
 • ESMA BİNTİ AMR (R.ANHÂ) KİMDİR?
 • ÜMEYME BİNTİ RUKAYKA (R.ANHA) KİMDİR?
 • SELMÂ BİNTİ UMEYS (R.ANHA) KİMDİR?
 • HASSÂNE EL-MÜZENİYYE (R.ANHA) KİMDİR?
 • ÜMMÜ EBÎ HÜREYRE (R.ANHA) KİMDİR?
 • ÜMMÜ HALİD (R.ANHA) KİMDİR?
 • ÜMMÜ RÂLE (R.ANHA) KİMDİR?
 • FÜREY’A BİNTİ MÂLİK (R.ANHA) KİMDİR?
 • SÜBEY’A BİNTİ HARİS (R.ANHA) KİMDİR?
 • DUBÂA BİNTİ ZÜBEYR (R.ANHA) KİMDİR?
 • DÜRRE BİNTİ EBÛ LEHEB (R.ANHA) KİMDİR?
 • AİŞE BİNTİ SA’D (RA) KİMDİR?
 • HABÎBE BİNTİ SEHL (RA) KİMDİR?
 • FATMA BİNTİ YEMAN (RA) KİMDİR?
 • ÜMMÜ MÜBEŞŞİR (RA) KİMDİR?
 • ÜMMÜ ZÜFER (RA) KİMDİR?
 • KAYLE BİNTİ MAHREME (RA) KİMDİR?
 • ÜMMÜ’D DERDÂ (R.ANHA) KİMDİR?
 • ÜMMÜ SİNAN (R.ANHA) KİMDİR?
 • NÂİLE BİNTİ FERÂFİSA (R.ANHA) KİMDİR?
 • SELMA BİNTİ KAYS (R.ANHA) KİMDİR?
 • HULEYDE BİNTİ KAYS (RA) KİMDİR?
 • ŞİFÂ BİNTİ ABDULLAH (RA) KİMDİR?
 • ÜMMÜ KÜHHÂ (RA) KİMDİR?
 • ATİKE BİNTİ ABDULMUTTALİB (RA) KİMDİR?
 • HAVVA BİNTİ ZEYT (RA) KİMDİR?
 • ÜMMÜ ZER GIFARİYYE (RA) KİMDİR?
 • ÜMMÜ İSHAK GANEVİYYE (RA) KİMDİR?
 • HÂLİDE BİNTİ ESVED (RA) KİMDİR?
 • HAVLE BİNTİ TÜVEYT (RA) KİMDİR?
 • ZEYNEB BİNTİ EBÛ SELEME (RA) KİMDİR?
 • ZEYNEP BİNTİ MUÂVİYE (RA) KİMDİR?
 • FÂTIMA BİNTİ KAYS (RA) KİMDİR?
 • SEFFÂNE BİNTİ HÂTİM (RA) KİMDİR?
 • ERVÂ BİNTİ KÜREYZ (RA) KİMDİR?
 • DÜRRE BİNTİ EBÛ LEHEB (RA) KİMDİR?
 • CEMİLE BİNTİ SELÜL (RA) KİMDİR?
 • HABÎBE BİNTİ CAHŞ (RA) KİMDİR?
 • ÜMMÜ VARAKA (RA) KİMDİR?
 • ÜMMÜ GÜLSÜM BİNTİ UKBE (RA) KİMDİR?
 • HİNDİ BİNTİ AMR (RA) KİMDİR?
 • ÜMMÜ ATIYYE (RA) KİMDİR?
 • ATİKE BİNTİ ZEYD (RA) KİMDİR?
 • ŞEYMA BİNTİ HÂRİS (RA) KİMDİR?
 • ÜMMÜ RÂFİ SELMÂ (RA) KİMDİR?
 • RUBEYYİ BİNTİ MUAVVİZ (RA) KİMDİR?
 • CEMÎLE BİNTİ SÂBİT (RA) KİMDİR?
 • LEYLÂ BİNTİ EBÎ HASME (RA) KİMDİR?
 • ÜMMÜ HÂKİM BİNTİ HARİS (RA) KİMDİR?
 • ÜMMÜ MÂBED (RA) KİMDİR?
 • ZİNNÎRE (RA) KİMDİR?
 • ÜMMÜ ŞERÎK (RA) KİMDİR?
 • ÜMMÜ RUMÂN (RA) KİMDİR?
 • ERVA BİNTİ ABDÜLMUTTALİB (RA) KİMDİR?
 • SÜMEYRA BİNTİ KAYS (RA) KİMDİR?
 • HAVLE BİNTİ SALEBE (RA) KİMDİR?
 • HAVLE BİNTİ KAYS (RA) KİMDİR?
 • HALÎME (R.A.) KİMDİR?
 • ESMA BİNTİ YEZİD (RA) KİMDİR?
 • FATIMA BİNTİ ESED (R.A.) KİMDİR?
 • ÜMMÜ EYMEN (RA) KİMDİR?
 • HAMNE BİNTİ CAHŞ (RA) KİMDİR?
 • HİND BİNTİ UTBE (R.A.) KİMDİR?
 • HAVLE BİNTİ HAKÎM (RA) KİMDİR?
 • ÜMÂME BİNTİ EBİ’L ÂS (RA) KİMDİR?
 • ÜMMÜ GÜLSÜM BİNTİ ALİ (RA) KİMDİR?
 • SAFİYYE (RA) KİMDİR?
 • ÜMMÜ FADL (RA) KİMDİR?
 • ÜMMÜ HARAM BİNTİ MİLHAN (RA) KİMDİR?
 • HANSÂ (RA) KİMDİR?
 • ÜMMÜ HANÎ (RA) KİMDİR?
 • MEYMÛNE BİNTİ HARİS (RA) KİMDİR?
 • MÂRİYE (RA) KİMDİR?
 • CÜVEYRİYE BİNTİ HARİS (R.A.) KİMDİR?
 • ÜMMÜ HABÎBE (R.A.) KİMDİR?
 • ESMA BİNTİ YEZİD KİMDİR?
 • ÜMMÜ KÜLSÛM BİNTİ UKBE İBNİ EBÛ MUAYT (R.A.) KİMDİR?
 • ÜMMÜ BÜCEYD (RA) KİMDİR?
 • ZEYNEP BİNTİ CAHŞ (R.A.) KİMDİR?
 • NESİBE (R.A.) KİMDİR?
 • ÜMMÜ SÜLEYM (RA) KİMDİR?

 

EHLİ SÜNNET’İN YOLU SAHABEYE SAYGIDAN GEÇER

SAHABELERE NEDEN RADIYALLAHU ANH DENİR?

SAHABENİN HELAL HARAM HASSASİYETİ

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.