ps arti basketbol mouse futbol gulenyuz mercek kahve kalem egitim oyun egitim1 foto kalp eglence dunya bilim iletisim yaprak menu1 istatistik ucak ayar yorum1 windows monitor canta whatsapp duyuru apple yemek power wifi kullanici ceptelefonu klasor soru yildiz takvim at ates yorum rastgele tamir xbox sinema moda nota bilgi alinti saglik saat video menu2 gozluk ok ev kadin astroloji bitcoin araba
Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Peygamberimizin Kendisine Kardeş Seçtiği Sahabe

26.06.2021
0
Peygamberimizin Kendisine Kardeş Seçtiği Sahabe
REKLAM ALANI

Muâhât, tarihte eşi ve örneği gösterilemeyen bir hâdise-i ictimâiyyedir ki hiç bir millette bu birlik görülmemiştir.

İslâm muhâcirleri bütün emvâlini Mekke’de bırakarak Medine-i Münevvere’ye hicret etmişlerdi. Medine’de Ensâr-ı Kirâm, Medîne’ye hicret eden bu dindaşlarını evlerine alıp misafir etmişlerdir.

وَيُؤْثِرُونَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌۜ

“Ensâr, kendileri için şedîd bir ihtiyaç olsa bile Muhâcirîn’i nefislerine tercih ederlerdi.” [1] kavl-i şerifi mucibince, Ensâr-ı Kirâm, Muhacirîne’e son derece âlicenâbâne misafirperverlik gösteriyordu.

Fakat bu misafirlik hâli uzun zaman bu sûretle devam edemezdi. Mekke’de her biri servet ve iş güç sahibi olan bu muhacirlere atıyye ve âtıfetle imrâr-ı hayat etmek güç geliyordu.

Mescid-i Saadet’in inşâsı müteakip asûl-i Ekrem -sallâllahu aleyhi ve sellem-  Efendimiz bir gün Enes  ibni Mâlik‘in evinde Muhâcirîn ve Ensârdan doksan sahâbî arasında ikişer ikişer kardeşlik akd etti.

Bunlardan bazıları Sîret-i ibni Hişam’da İbni İshak rivayetiyle şöyle bildiriliyor: (bir rivayette ellisi muhacirinden ve ellisi ensardan olmak üzere yüz sahabî arasında icrâ buyurulmuştur.)

MUHACİRÎN

ENSÂR

 Ebu Bekri’s Sıddîk -radıyallahu anh-

 Hârice ibni Zeyd ile

 Ömer ibnü’l Hattab             “

 Utban ibni Mâlik ile

 Osman ibni Affân                 “

 Evs ibni Sâbit ile

 Ebû Ubeyde ibni Cerrah    “

 Sa’d ibni Muaz ile

 Abdurrahman ibni Avf       “

 Sa’d ibni Rebî ile

 Zübeyr ibnu’l Avvâm           “

 Seleme ibni Selâme ile

 Talha bin Ubeydullah          “

 Ka’b ibni Mâlik ile

 Ca’fer-i Tayyar                       “

 Muaz ibni Cebel ile

 Saîd ibni Zeyd                        “

 Übeyy ibni Ka’b ile

 Mus’ab ibni Umeyr              “

 Ebû Eyyube’l Ensârî ile

 Ebû Huzeyfe bin Utbe        “

 Abbâd ibni Bişr ile

 Ammâr ibni Yâsir                “

 Huzeyfe ibni Yeman

 Ebû Zerr-i Ğıfârî                  “

 Münzir ibni Amr ile

 Hâtıb ibni Ebî Beltea          “

 Uveym ibni Sâide ile

 Selmân-ı Fârisî                     “

 Ebu’d Derdâ-i Uveymir ile

Bilâl-i Habeşî                         “

 Ebû Ruveyhâ Abdullah ile

kardeş oldular. Radıyallahu tealâ anhum ecmain…

Râsul-i Ekrem -sallâllahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hazretleri ikişer ikişer ashâbı çağırıp aralarında uhuvvet akd ettikten sonra İbn-i İshak’ın rivayetine göre:

Zât-ı risâlet-penahîleri de Ali ibni Tâlib‘in elini tutarak:

“-Bu da benim kardeşimdir”, buyurdu.

Hamza -radıyallahu anh- ile de Zeyd ibni Hârise‘yi kardeş yapmış idi.

Kaynak: Ramazanoğlu Mahmud Sâmi, Musahâbe-1, Erkam Yayınları.

REKLAM ALANI
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.