ps arti basketbol mouse futbol gulenyuz mercek kahve kalem egitim oyun egitim1 foto kalp eglence dunya bilim iletisim yaprak menu1 istatistik ucak ayar yorum1 windows monitor canta whatsapp duyuru apple yemek power wifi kullanici ceptelefonu klasor soru yildiz takvim at ates yorum rastgele tamir xbox sinema moda nota bilgi alinti saglik saat video menu2 gozluk ok ev kadin astroloji bitcoin araba
Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Peygambere Komşu Olmak Böyle Olur

12.06.2021
0
Peygambere Komşu Olmak Böyle Olur
REKLAM ALANI

“Kim, Allah yolunda öldürülürse o şehîddir. Kim Allah yolunda ölürse o şehîddir. Kim taun hastalığından ölürse o şehîddir. Kim karın hastalığından ölürse o şehîddir. Kim suda boğulursa o şehîddir.”

Ebû Hureyre -radıyallahu anh-’ten. Şöyle rivâyet etti: Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- dedi ki:

İçinizde kimleri şehîd addediyorsunuz?

Ashâb-ı kirâm:

– Yâ Rasûlullah! Kim Allah yolunda öldürülürse o şehîddir.

Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki:

O takdirde ümmetimin şehîdleri azdır.

Ashâb dediler:

– Yâ onlar kimlerdir ya Rasûlullah!

Buyurdu ki:

Kim, Allah yolunda öldürülürse o şehîddir. Kim Allah yolunda ölürse o şehîddir. Kim taun hastalığından ölürse o şehîddir. Kim karın hastalığından ölürse o şehîddir. Kim suda boğulursa o şehîddir.” (Müslim)

Allah yolunda Allâh’ın adıyla gazâ edin! Ganîmetten veya millet malından hırsızlık yapmayın! Sözünüzden caymayın! Düşmana işkence etmeyin! Çocuğu öldürmeyin! Mestler üzerine meshetmek misâfir için üç gün, misâfir olmayan için bir gündür.” (Ahmed bin Hanbel)

KALBİNİ VE NİYETİNİ BOZMA!

Hakîkat şeytan, Ademoğlunun yollarını tutup pusu kurup oturdu. Onun islâm yolu üzerine oturdu da: “Kendi dînini, babalarının dînini bırakarak müslüman mı oluyorsun?” dedi. Ademoğlu ona isyân etti. Müslüman oldu. Sonra onun hicret yolunu tutup oturdu da: “Kendi yerini ve kökünü terk ederek hicret mi ediyorsun? Muhacir yabancı memlekette ayağı kazığa bağlanmış kısrak gibidir!” dedi. Ademoğlu yine ona isyân etti. Sonra savaş yoluna oturdu da: “Cihada mı gidiyorsun? O hem mal, hem can sıkıntısına uğramaktır. Sen muhârebe edeceksin âmma öldürüleceksin. Karın başkasına nikah olunacak, mal da taksim edilecek.” dedi, Ademoğlu yine ona isyân etti, muhârebe etti.

İşte kim böyle yapar, şeytanın ve müfsidlerin tavsiyesine kapılmaz; kalbini ve niyetini bozmazsa onu cennete sokmak azîz ve celîl olan Allâh’ın üzerine hak olur. O’nun şanına layık olur. Kim öldürülür, şehîd edilirse onu cennete sokmak azîz ve celîl olan Allâh’ın üzerine hak ve layık olur. Kim suda boğulursa onu cennete sokmak Allâh’ın üzerine hak ve layık olur. Kim de hayvanı üstünden atıp öldürürse onu da cennete sokmak Allâh’ın üzerine hak ve layık olur.” (Ahmed bin Hanbel, Ebû Dâvud)

MÜCAHİDE YARDIM ETMENİN EHEMMİMETİ

Kim Allah yolunda bir mücâhidi donatırsa kendisi de hakîkaten gazâya iştirak etmiş yani muhârebenin sevabını kazanmış olur. Kim Allah yolunda savaşan bir adamın âilesine hayır ile vekâlet eder; yani onların ihtiyaçlarını temin eylerse o da gerçekten gazâya iştirak etmiş, muhârebenin ecrini kazanmış olur.” (Buhârî, Müslim)

Gâzî’yi teçhiz etmek, donatmak demek onun harbde lâzım olan bütün ihtiyaçlarını tedârik ve temin etmek demektir. Kendisi mükellef olduğu askerlik ve savaş vazîfelerini omzundan atarak sadece bir gâzî teçhiz ile hatta bin gâzîyi donatmakla bu tebşir-i nebevîden istifâde etmesi mümkün değildir. Bu donatmak işi herhangi meşrû sebeplerle savaş dışı bırakılmış insanlara âittir. Orduya yapılacak maddî ve mânevî iâneler, yardımlar bu tebşirin sınırı içindedir.

GAZİLERİ VE ŞEHİTLERİN AİLESİNİ ZİYARET ETMEK

Kim Allah yolunda savaşan bir gâzîyi teçhiz ederse kendisine de onun sevabı kadar verilir. Kim Allah yolunda muhârebe eden bir mücâhidin âilesine hayır ile vekâlet eder ve ona infakta bulunursa kendisine de onun ecri kadar vardır.

“Kim bir gâzînin âilesini ve evladını korur, himâye ederse Allah Teâlâ da onu kıyâmet gününün korkularından muhafaza buyurur. Ve onu kıyâmette peygamberine komşu yapar.” (Taberânî)

Ramazanoğlu M. Sâmi, Musahabe-5, s.138-148

Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Altınoluk Dergisi, Eylül 2016, 367. Sayı

REKLAM ALANI
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.