ps arti basketbol mouse futbol gulenyuz mercek kahve kalem egitim oyun egitim1 foto kalp eglence dunya bilim iletisim yaprak menu1 istatistik ucak ayar yorum1 windows monitor canta whatsapp duyuru apple yemek power wifi kullanici ceptelefonu klasor soru yildiz takvim at ates yorum rastgele tamir xbox sinema moda nota bilgi alinti saglik saat video menu2 gozluk ok ev kadin astroloji bitcoin araba
Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Manevi Hastalıklardan Nasıl Kurtuluruz?

26.06.2021
0
Manevi Hastalıklardan Nasıl Kurtuluruz?
REKLAM ALANI

Manevi hastalıklardan nasıl kurtuluruz? Manevi hastalıklar nasıl tedavi edilir? Manevi hastalıkların beş ilacı.

12 Şubat 1984 tarihinde irtihâl-i dâr-ı bekâ eyleyen merhum Mahmud Sâmi Ramazanoğlu üstadımızın vefatının 36. sene-i devriyesinde, onun kitap ve sohbetlerinden konumuzla alâkalı bir bölümü istifadenize sunuyoruz. Bu yazı vesileyle kıymetli hatırasını yâd ediyor, siz vefakâr ve kıymetli okuyucularımızdan da, muhterem üstadımızın rûhuna bir Fâtiha-i Şerîfe ve üç İhlâs-ı Şerîf hediye etmenizi istirham ediyoruz.

Mahmud Sâmi Efendi, “zikrullah” hususunda şöyle buyurmuşlardır:

“Allah Teâlâ’yı çok anmak, unutmayıp dâima O’nu zikretmek, dilini ve kalbini adıyla meşgul etmek; insan için pek lüzumludur.

Cenâb-ı Hak, Kehf suresinde buyurmuştur ki: “Unutunca, hemen an Rabbini!” (el-Kehf, 24)

Cenâb-ı Hak, insanı mükerrem kıldı, üstün yarattı. Ama ne ile mükerrem kıldı? Ne ile üstün yarattı? Bunun bir üstünlük şartı vardır. Yoksa insan koyun gibi yiyip içmek, uyumak için yaratılmadı. İnsan düşünüyor, söylüyor, en güzel şeyleri yiyor, en rahat döşeklerde yatıyor, en güzel sûretlerde yaratılmış. O hâlde insanın daha başka ve daha büyük bir mükerremlik sıfatı olmalıdır.

KALP HER ŞEYE MEYLEDER

İnsanda bir kalp vardır. O, her renge dönebilen bir varlıktır.

Hadîs-i şerifte buyrulmuş ki:

«-Bilmiş olun, cesette bir et parçası vardır. Eğer o sâlih olursa, beden de sâlih olur. Eğer o fasit olursa, bütün beden de fesâda uğrar.»

«-Yâ Resûlallâh, o nedir?» dediler. Efendimiz:

«-Bilin ki, o kalptir.» buyurdular.

Kalp, her renge girer. Kalpten kalbe yol vardır. Onun için gâfil kalpli insanlarla oturup kalkmak, kalbe gaflet ve kesâfet verir. Kalp, yanındakilerin hâline göre şekil alır. Huzurlunun yanında huzur alır, gâfilin yanında gaflet alır. Bunun için de gâfillerin yanında fazla oturmamalıdır, zarûrî iş ve ihtiyaç görülünce hemen ayrılmalıdır.

Kalp, Allah zikriyle meşgul olmalı, zikirle uyanmalı, zikri sadra geçirmeli ve letâif-i hamseye intikal ettirmelidir. Bunlar zikri kabul edip uyandıktan sonra da zikri, nefse kabul ettirmek lâzımdır. Buna çok çalışıp dikkat etmelidir.

Nefis zikri kabul edip de, emmâreden, levvâmeden, mülhimeden geçip mutmainne oluncaya kadar, az yemek ve oruç tutmaya devam olunmalıdır.

MANEVİ HASTALIKLARIN TEDAVİSİ

Kalbin mânevî hastalıklardan, mezmum (kötü) sıfatlardan halâs olabilmesi ve tedavisi için beş şart vardır:

1. Açlığa riâyet etmek. Oruç tutmak, az yemek.

2. Seher vaktinde Allâh’a duâ ve niyazda bulunmak. Namaz, duâ ve istiğfarda huzurlu olmak. Gece ibâdet etmek.

3. Kalb, sadır ve nefiste «zikr-i dâimî» sahibi olmak, devamlı zikir hâlinde olmak, Allâh’ı çok zikretmek.

4. Sâlih ve sâdık zâtlarla sohbet etmek.

5. Kur’ân’ı mânâsını düşünerek okumak. Bu beş şart, aslâ ihmal edilmemelidir.

Açlıkla nefis daha kolay zikri kabul eder. Az yemek ve oruç tutmak, fakirlerin hâllerine alıştırır. Kalbin merhametli olmasını temin eder. Çok yemek ise gaflet verir, rehâvet ve ağırlık basar. Mide kaynayınca, kalp de çalışmaz, sıkıntı çeker.”

Kaynak: Zâhide Topçu, Şebnem Dergisi, Sayı: 180

 

REKLAM ALANI
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.