ps arti basketbol mouse futbol gulenyuz mercek kahve kalem egitim oyun egitim1 foto kalp eglence dunya bilim iletisim yaprak menu1 istatistik ucak ayar yorum1 windows monitor canta whatsapp duyuru apple yemek power wifi kullanici ceptelefonu klasor soru yildiz takvim at ates yorum rastgele tamir xbox sinema moda nota bilgi alinti saglik saat video menu2 gozluk ok ev kadin astroloji bitcoin araba
Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

İslam’ı Anlayıp Yaşamak İçin Sünnete Gerek Var mı Kuran Yeter mi?

01.06.2021
2
İslam’ı Anlayıp Yaşamak İçin Sünnete Gerek Var mı Kuran Yeter mi?
REKLAM ALANI

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi, günümüzde bazı çevrelerde İslâm’ı anlayıp yaşamak için Kur’ân’ın yeterli olduğu, dolayısıyla sünnet’e/hadîse lüzum olmadığı söyleniyor. Bu hususta neler söylemek istersiniz?" sorusunu cevapladı.

Günümüzde bazı çevrelerde İslâm’ı anlayıp yaşamak için Kur’ân’ın yeterli olduğu, dolayısıyla Sünnet’e/hadîse lüzum olmadığı söyleniyor. Bu hususta neler söylemek istersiniz?”

Efendim bu tabi, nasıl Hristiyanlık Pavlos tarafından içi boşaltıldı, arkadan Yehova şahitleri tarafından tamamen bütün dînî hükümler iptal edildi, aynı şekilde İslâm’ı da bilinmeyen, gözükmeyen bir güç bu duruma doğru sürüklüyor. Kasıt; dînin içini boşaltma. Nasıl Hristiyanlık bir rozet hâline geldi, din olmaktan çıktı; İslâm’ı da o hâle getirmek istiyorlar.

Cenâb-ı Hak 33 yerde, –İmam Ahmed ibni Hanbel buyuruyor- Allâh’a itaat, Allah Rasûlü’ne itaat buyruluyor, iki itaat, beraber…”

Rasûlullah Efendimiz, Kur’ân’ın -23 senelik nebevî hayatıyla- bir tefsiri mâhiyetinde.

Biz namazı, orucu, bütün ibadetleri, muâmelâtı, hak-hukuku, O’nun şeyiyle öğreniyoruz. O’nsuz nasıl bir din olabilir?..

PEYGAMBERİMİZ VE SÜNNETİ İLE İLGİLİ AYETLER

Cenâb-ı Hak:

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

(“Kim Rasûlüʼne itaat ederse Allâhʼa itaat etmiş olur.” [en-Nisâ, 80])  buyuruyor. Allah Rasûlü’ne itaat, Allâh’a itaattir buyruluyor.

“O, kendi hevâsından konuşmaz…” (en-Necm, 3-4) buyuruyor Kur’ân-ı Kerîm.

Yine, A‘râf Sûresi’nde:

“…Peygamber onlara; iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar, temiz şeyleri helâl kılar, pis şeyleri haram kılar…” buyruluyor. (el-A‘râf, 157; ayr. bkz. et-Tevbe, 29)

Yine:

“…Peygamber size ne verdiyse onu alın; neyi de yasakladıysa sakının…” (el-Haşr, 7) buyruluyor.

Yine buyruluyor:

“De ki: Allâh’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın…” (Âl-i İmrân, 31)

Kur’ân ve Sünnet, birbirinden ayrılamaz iki esastır. Kur’ân’ın tefsiri de, Efendimiz’in hâl ve davranışlarıyladır.

Tabi bu, kasıtlı olan bir hâdise. Meselâ bir misal vereyim, meselâ Kur’ân-ı Kerîm’de ölü eti yemek yasak, haram. E balık yiyorsun! Neyle bunu öğreniyorsun? Balığın müstesnâ olduğunu Sünnet-i Seniyye ile öğreniyorsun.

SÜNNET DÜŞMANLARINA MUCİZE HADİS

Zaten Rasûlullah Efendimiz bu hâlin olacağını daha evvel bildirdi. Meselâ Ahmed ibni Hanbel’in, Ebû Dâvud’un şeyinde, Efendimiz buyuruyor ki:

“Şunu biliniz ki bana Kur’ân-ı Ke­rîm ile birlikte (onun bir) benzeri de verilmiştir. Dikkatli olun; koltu­ğuna kurulan karnı tok bir adamın: «Siz sadece şu Kur’ân’a sarılın! Onda bulduğunuz helâli helâl, haramı da haram kabul ediniz yeter!» diye­ceği (günler) yakındır…”  buyuruyor. (Ebû Dâvûd, Sünnet, 5/4604; Ahmed, IV, 131) Mûcizevî bir hadîs-i şerîf…

Yine Efendimiz buyuruyor:

“Ey İbn-i Ömer! (Yani Abdullah’a.) Dînine iyi sarıl, dînine iyi sarıl! Zira o senin etindir, (kemiğindir), kanındır. Dînini kimden öğrendiğine iyi dikkat et! Dînî ilimleri ve hükümleri, istikâmet ehli âlimlerden al, sağa-sola meyledenlerden alma!” (Hatîb el-Bağdâdî, el-Kifâye fî İlmi’r-Rivâye, el-Medînetü’l-Münevvere, el-Mektebetü’l-İlmiyye, s. 121)

SÜNNETİN DİNDEKİ ÖNEMİ

Yine, Abdullah bin Deylemî diyor ki:

“Bana ulaştığına göre dînin yok olup gitmesi, Sünnet’in terkiyle başlayacaktır. Halatın tel tel çözülüp nihayetinde tamamen kopması gibi, din de sünnetlerin bir bir terk edilmesiyle elden gidecektir.” (Dârimî, Mukaddime, 16/98)

Onun için kardeşler, bunun bir, kasıtlı bir hâdise olduğunu unutmayalım. Onun için Sünnet-i Seniyye’ye çok dikkat edeceğiz.

Sünnet düşmanlarının hedefi, İslâm’ın içini boşaltmaktır.

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyuruyor ki:

“İki emânet bırakıyorum; Kitap ve Sünnet’imdir.” buyuruyor. (Bkz. Hakim, I, 171/318)

HRİSTİYANLIK NASIL BOZULDU?

Hristiyanlık aynı böyle (tahrif olmaya) başladı.

Meselâ Abdülehad Efendi var. Bu, Hristiyanlığın en eski nüshalarını, o Pavlos’un mektuplarını filân inceleyen kişi. Müslüman oluyor bu Abdülehad Efendi. Müslüman olunca Abdülehad ismini alıyor. Diyor:

“Hristiyanlık ilk defa diyor, ibadet olarak da şöyle bozuldu. (Akāidi zaten konsiller tayin etti. Diğer taraftan da şöyle bozuldu:)

–Sünnet kaldırıldı yerine vaftiz geldi,

–Namaz kaldırıldı yerine âyin geldi,

–Oruç kaldırıldı yerine perhiz geldi.”

Böylece Hristiyanlık ilâhî bir din olmaktan çıktı, tahrif oldu, bozuldu. Bir hayat nizâmı olmaktan çıkarılıp bir marka hâline geldi. Günümüzde Yehova Şahitleri neredeyse Hristiyanlığın hükmünü tamamen sona erdirmiş durumda.

Buna misaller çok. Yani din rahatsız ettiği zaman hemen karşı çıkılıyor. Meselâ o Yunan’da, Sokrates (Sokrat) “Allah birdir.” dedi. Birtakım, tevhid akidesine ait hükümler bildirince, Atina Konsili hemen karşı çıktı ve Sokrat’a zehir içirildi. Çünkü din, rahatsız etti onları.

Velhâsıl bazı kesimlerde kasıtlı olarak bu Sünnet’in rahatsız edilmesi var. Gaye, dînin içini boşaltmak…

DİĞER SORULAR

  • PEYGAMBERİMİZ NE ÖĞRETTİ, NASIL ÖĞRETTİ, NE HÂSIL ETTİ?
  • MÂNEVİ İSTİKAMET NASIL MUHAFAZA EDİLİR?
  • İSLAMİYET YERİNE NEDEN ATEİZMİ SEÇİYORLAR?
  • TASAVUF İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR
  • TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ MÂNEVİ SORUNLAR
  • KOMÜNİZM, KAPİTALİZM VE İSLAM’IN MÜLK ANLAYIŞI
  • GERÇEK “FETİH” NEDİR? İSLÂM’DA CİHÂDIN GERÇEK MÂHİYETİ NEDİR?
  • MEVLANA HAZRETLERİ’NİN GECE ARADIĞI ADAM

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.