ps arti basketbol mouse futbol gulenyuz mercek kahve kalem egitim oyun egitim1 foto kalp eglence dunya bilim iletisim yaprak menu1 istatistik ucak ayar yorum1 windows monitor canta whatsapp duyuru apple yemek power wifi kullanici ceptelefonu klasor soru yildiz takvim at ates yorum rastgele tamir xbox sinema moda nota bilgi alinti saglik saat video menu2 gozluk ok ev kadin astroloji bitcoin araba
Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Asr-ı Saadette İslami Eğitim

12.06.2021
0
Asr-ı Saadette İslami Eğitim
REKLAM ALANI

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- okuma-yazmanın yaygınlaşması için gayret etti, bunun için her fırsatı değerlendirdi.

Bedir Harbi’nde alınan esirlerin okuma-yazma bilenlerine, serbest bırakılmalarının fidyesi olarak, on müslü­man çocuğa okuma-yazmayı öğretmelerini şart koşmuştu. Ge­rek bu esirler, gerekse diğer müslüman muallimler tarafından okuma ve yazma öğretilen bu mekteplere “Küttab” adı veriliyordu.[1]

O devirde çocuklara okuma-yazma ve dînî bilgilerin öğretildiği pek çok küttab açıldı.[2]

Ashâb-ı kirâm evlerini de okul hâline getirmişlerdi. Mescid-i Nebevî’deki Suffe’nin eğitim ve öğretim faâliyetleri için yetersiz kalması üzerine Medîne’de bâzı evlerde “Dâru’l-Kurrâ” denilen okullar açılmıştı. Rivâyete göre Mahreme bin Nevfel’in evinin bir kısmı veya ta­mamı Kur’ân öğretimine tahsis edilmişti. Bu Dâru’l-Kurrâ’ya, Abdullah bin Ümmi Mektûm -radıyallâhu anh- misâfir olmuş ve orada ders okutmuştur.[3]

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Hevâzin esirlerinden birini Hazret-i Ali -radıyallâhu anh-’a verip:

“–Ona Kur’ân’dan bir şeyler öğret!” buyurmuştur. (İbnü’1-Esîr, Üsdü’l-Gâbe, VII, 105; İbn-i Hacer, el-İsâbe, IV, 292)

[1] M. Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, 141.

[2] A. Şelebî, Târîhu’t-Terbiyeti’l-İslâmiyye, Kahire 1960, s. 38-39.

[3] Kettanî, Terâtib, I, 56; İbn-i Abdilberr, el-İstîâb, I, 247; Makrizî, el-Mevâiz ve’l-İ‘tibâr bi-Zikri’l-Hıtati ve’l-Âsâr, II, 362, Mısır, 1270h.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Asr-ı Saâdet Toplumu, Erkam Yayınları

REKLAM ALANI
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.